Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

  ekologie a elektromobily

  Růst cen pohonných hmot, rozvoj ekologie a v dnešní době všudypřítomné elektrická energie byly jedním z hlavních aspektů probuzení elektromobilů. S rozmachem automobilismu se stává běžné, že v rodině jsou 2 někdy i tři automobily. Ucpané silnice zpomalují automobily, kdy stálým popojížděním a zastavováním a znovu rozjížděním vynikne tragická účinnost spalovacích motorů za těchto podmínek. Hluk a hlavně výfukové plyny snižují obyvatelům měst životní úroveň. Znečišťující látky z  výfuků také vydatně přispívají ke vzniku alergií, astmatu a rakoviny, zejména u dětí.


  EU i Česká republika dávají velkou část veřejných prostředků do rozvoje automobilové dopravy a dál podporují tento nejméně ekologický způsob dopravy. Časté jsou případy, kdy výrobce nechá převést polotovar kamiony přes celou Evropu pro dílčí úpravu a opět si je veze zpět. Dobrým příkladem je  německá studie  „Tisíc kilometrů jednoho jogurtu“.

  Ze studie je patrné, že jednotlivé ingredience jogurtu nacestují celkem asi 1000 km.  Rostoucí automobilismus, zejména těžká auta, přispívá k výraznému růstu znečištění  vzduchu drobnými částicemi prachu a rakovinnými uhlovodíky.  I když je Česká republika jednou z mála, která čerpá z fondu ISPA více peněz na železniční dopravu než na silniční, ve většině dalších zemí je tento stav opačný. Centrum dopravního výzkumu v Brně očekává další nárůsty silniční dopravy i přes zavedení elektronického mýta na našem území. U železnice se prognózy velmi různí, výraznější nárůst železniční dopravy se očekává až kolem roku 2015.

  Textové pole: Obrázek 14: Kamionová dopravaOdborníci na dopravu upozorňují, že naše dálniční síť je stále řídká a aby byla zajištěna vyšší plynulost dopravy, je nutné stavět další silniční/dálniční tahy.  Při vyšší plynulosti dopravy budou i nižší exhalace výfukových plynů v krajině.  Kamionová doprava se však železniční nebude nahrazovat vůbec snadno. Současný trend marketingu výroby s minimálními zásobami, tedy na linku přímo z kamionu ukazuje, že flexibilní kamionová doprava je pro tento trend ideální. Pomáhá minimalizování nákladů a flexibilně může dopravit materiál/zboží i tam, kde nejsou koleje.

   
  Promo
  Kam dál
  vše o vitamínu C stručně a jasně. LEgenda Karel Gott písničky, koncerty apod. Google+ plus Vše vitamínech podrobně. Easytone RC modely letadel