Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

  Auta ve městech

  Elektromobily a kvalita života obyvatel zejména ve městech

  Je málo obyvatel větších měst, kteří nemají na automobily ve městě svůj vyhraněnější názor. S automobily se při cestě po městě setkáváme téměř všude a je logické, že zásadně ovlivňují kvalitu našeho života a náš životní styl. V posledních deseti letech razantně stoupl počet automobilů a dnes je již v ČR registrováno 4 423 370 automobilů (což je 2,42 obyvatel na 1 automobil).

  V mnoha dříve celkem tichých a klidných lokalitách jsou kolony již každodenním denním koloritem a přejití vozovky se stalo nebezpečnou záležitostí. Majitelé domků/bytů vedle dříve tichých komunikací se současného stavu jistě nadšeni nejsou. Osobní automobily mění životní styl obyvatel a je jen malá pravděpodobnost, že se tohoto komfortu lidé jen tak vzdají. Možnost svobodně jet kdykoli kamkoli je velmi lákavá a snad jen vysoké ceny pohonných hmot by omezily najeté kilometry vlastníků automobilů.

  Ve velkých městech často dochází k dopravním kolapsům, kdy stačí jedna „bouračka“ nebo oprava silnice a dopravní situace je v okamžiku doslova katastrofální.

  Problémy automobilů ve městech bych rozdělil takto:

  • Počet automobilů -> kolony -> časové ztráty, větší riziko nehod
  • Exhalace/zplodiny z automobilů
  • Hluk z automobilů
   
  Promo
  Kam dál
  vše o vitamínu C stručně a jasně. LEgenda Karel Gott písničky, koncerty apod. Google+ plus Vše vitamínech podrobně. Easytone RC modely letadel