Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

  Emise úvod

  Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, avšak tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje. Brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru. Úroveň skleníkového efektu závisí primárně na koncentraci skleníkových plynů v planetární atmosféře. Již koncem 19. století vypočítal švédský badatel Swante Arrhenius, který za své chemické objevy získal v roce 1903 Nobelovu cenu, že kdyby se koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře zdvojnásobila, její teplota by se mohla zvednout až o 5 °C.

  Graf emisí CO2 – Zdroj: cde.ecn.cz Miroslav Patrik

  Graf emisí CO2 – Zdroj: cde.ecn.cz Miroslav Patrik

  Emise produkované dopravou se v posledních letech velmi významně podílí na celkovém znečištění ovzduší. Z globálních vlivů je pak nejvýraznější vzrůstající podíl na skleníkovému efektu. Množství automobilů, i přes snahy různých redukčních opatření, ve světě rok od roku stoupá a tím dochází i k nárůstu skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2), který se na zemském oteplování podílí více jak 50 %, přičemž doprava z tohoto množství je zodpovědná zhruba za jednu třetinou. Mezi další skleníkové plyny produkované dopravou patří dále oxid dusný (N2O) a metan (CH4).

   

  Tato práce si neklade za cíl zkoumat globální oteplování, ale jen vliv silniční přepravy (zejména tvorbu CO2) na skleníkový efekt. Nejspíše je těžké stanovit, jaký je opravdový vliv silniční dopravy na tvorbu CO2 v širším měřítku. Údaje v různých publikacích se velmi různí, nalezl jsem hodnoty vlivu silniční dopravy na tvorbu CO2 od 5% do 33% z celkové produkce.

   
  Promo
  Kam dál
  vše o vitamínu C stručně a jasně. LEgenda Karel Gott písničky, koncerty apod. Google+ plus Vše vitamínech podrobně. Easytone RC modely letadel