Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

  Přínos elektromobilů ve velkých městech

  Exhalace automobilů

  Exhalace automobilů jsou ve městě velkým problémem. Kolony a málo proudícího vzduchu způsobují, že často je stav ovzduší velmi špatný. Výzkumy z poslední doby navíc prokázaly, že špinavý vzduch je příčinou mnoha nemocí včetně rakoviny. Ačkoliv se v ČR za posledních 10 let situace výrazně zlepšila, situace zejména ve velkých městech je velmi špatná. Nejhorší vzduch dýchají obyvatelé hlavního města Prahy, přičemž hlavní podíl na znečištěném ovzduší má nárůst automobilové dopravy.

   

  Zplodiny z automobilů ve městech již dosáhly takových rozměrů, že se začínají srovnávat s klasickým kouřením cigaret. Zplodiny z aut obsahují karcinogenní látky, jejichž účinky jsou podobné vlivu tabákového kouře. Vytápění domácností uhlím a automobilová doprava dokonce posunula ČR na přední místo znečištění ovzduší drobným prachem z celé EU. Výzkumy také prokázaly, že čím blíže bydlí rodina u silnice, tím vyšší je riziko alergií a astmatu, zejména u dětí.

   

  Že je situace ve velkých městech vážná není pro jejich obyvatele žádným překvapením. Nebyl by problém při popisování škodlivého vlivu zplodin automobilů popsat deset stran, prokládaných různými výzkumy na zvýšené množství výskytu alergií, astmatu, úmrtí na rakovinu aj. Smutným příkladem by mohla být ulice Legerova na Praze 2, kde se kvůli extrémně vysokým exhalacím zvýšila úmrtnost o desítky procent (nádory plicích nebo choroby srdce a krevního oběhu).

  Exhalace automobilů se snaží automobilky omezit cela desetiletí, ale jde o velmi náročný úkol, neboť snížení množství jedné škodlivé exhalace vede většinou ke zvýšení jiné.

   

  Přínos elektromobilů by byl v tomto směru velký. Ač to může znít sobecky (jelikož jsem obyvatel právě Prahy), myslím, že přenesení exhalací z města s velkou hustotou obyvatel mimo je rozhodně lepší alternativa a byl by to velký přínos pro zdraví obyvatel měst. Při přechodu na čistší výrobu energie než z tepelných elektráren by se pozitivní efekt ještě zvyšoval.

   
  Promo
  Kam dál
  vše o vitamínu C stručně a jasně. LEgenda Karel Gott písničky, koncerty apod. Google+ plus Vše vitamínech podrobně. Easytone RC modely letadel