Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

  Porovnání klasických automobilů a elektromobilů

  Srovnání množství CO2 produkovaného automobily a elektromobily

  Výroba elektrické energie není sama o sobě v dnešní době příliš ekologická. Zaměříme-li se pouze na Českou republiku, zjistíme, že dvě třetiny elektřiny jsou vyráběny v tepelných elektrárnách. Tepelná elektrárna je technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie vázané v palivu prostřednictvím tepelné energie. Obvykle je termínem „tepelná elektrárna“ označována elektrárna spalující běžné fosilní palivo. Fosilním palivem bývá v ČR obvykle hnědé uhlí (nejméně kvalitní druh uhlí). Česká republika má zásoby hnědého uhlí na stovky let, nicméně výroba elektřiny pomocí hnědého uhlí jednou z nejméně ekologických (a také nejlevnějších). V ČR byly v průběhu 90. let všechny tepelné elektrárny modernizovány, příp. některé odstaveny. Podařilo se tak snížit emise oxidu siřičitého a popílku o 90% a emise oxidu dusíku o 50%.

   

  Instalovaný výkon elektráren ČR

  Z tabulky č.1 lze snadno odečíst instalovaný výkon jednotlivých elektráren a objem výroby (za rok 2005).

  Z tabulky je patrné, že další výpočty tvorby skleníkových plynů ovlivní zejména tepelné a jaderné elektrárny, ostatní zdroje elektrické energie jen minimálně.

   

  Produkce CO2 v elektrárnách

   

  Tabulka č.2 nám zobrazuje orientační produkci oxidu uhličitého v podle typů elektráren - zpracováno podle (Wagner, 2007).

  Na výrobu 1 kWh se tedy vyprodukuje přibližně cca 670g CO2 V této hodnotě je již započten podíl jaderných a vodních elektráren, které hodnotu CO2 výrazně snižují. Dále předpokládejme, že průměrný elektromobil spotřebuje 13 kWh/ 100 km. Toto číslo však v praxi příliš uvažovat nemůžeme, jelikož předpokládáme, že nárůst spotřeby elektřiny by se kompenzoval zejména z tepelných elektráren. Proto budu uvažovat 1000g CO2/1 kWh.

   

  Nyní zbývá ještě vyčíslit ztráty při jejím následném přenosu. Při dobíjení elektromobilu budu předpokládat moderní zavedené lithiové baterie. Ztráty při dobíjení LiFePO4 baterie počítejme 10%. Ztráty na vedení počítejme 9,5%. Pro nabití elektromobilu energií 13kWh potřebujeme vyrobit tedy 15,64 kWh.

   

  Celkově tedy potřebujeme pro ujetí 100km v průměrném osobním elektromobilu 15,64kWh, což představuje přibližně 15,64 kg CO2.

   

  Pro porovnání s klasickými automobily jsem si nalezl průměrnou hodnotu exhalací CO2 u nově registrovaných automobilů, což je 161g CO2 na 1 kilometr. Toto číslo je však skutečně orientační, jelikož ne všichni jezdí novými automobily. Získat skutečnou správnou hodnotu je prakticky nemožné, neboť u starších aut se emise u jednotlivých aut velmi liší, a to podle data výroby nebo také stavu motoru (opotřebení, seřízení, aj.).

  Budeme-li přesto počítat s hodnotou 161g CO2/1 km vyjde nám:

   

   

  Po spočtení obou hodnot dospějeme k závěru, že elektromobily vyprodukují na 100 km 15 640g CO2, zatímco klasické automobily 16 100g CO2. Elektromobily tedy dnes vytvoří jen o malé množství méně CO2 oproti klasickým automobilům. Této porovnání by bylo pro elektromobily mnohem příznivější, pokud bychom neuvažovali jeho nabíjení pouze z tepelných elektráren.

  Jak již jsem několikrát zmiňoval, výše uvedené porovnání je pouze orientační. Rád bych připomněl u kterých hodnot je velké rozpětí, jenž výrazně ovlivňuje výsledek.

   

  § Ne všechny elektromobily mají lithiové baterie (zejména starší elektromobily), např. u NiCd a NiMH je účinnost dobíjení těchto akumulátorů kolem 66%

  § U osobního elektromobilu jsem zvolil průměrnou spotřebu 13 kWh/100 km, jsou však osobní elektromobily se spotřebou 10, ale i 15 kWh/100 km

  § Hodnota emisí CO2 161 g/1 km je nerealistická, neboť zahrnuje pouze nově registrovaná vozidla od roku 2007. V ČR patří průměrné stáří automobilů k nejvyšším v Evropě. Nyní je průměrné stáří automobilů 14 let a jejich emise budou tedy mnohem vyšší.

  § Je v lidských silách stále ještě razantně snižovat emise u klasických automobilů, EK dokonce navrhuje snížit emise do roku 2012 u nových automobilů na 130 g CO2/1 km. Automobilky zveřejnily, že v případě zavedení směrnice stoupne cena vozu o 40 000 – 150 000 kč.

   

  Závěr k porovnání produkovaných emisí elektromobily a klasickými automobily by mohl znít asi takto.

   

  Elektromobily jsou dnes jen o trochu ekologičtějším způsobem dopravy z pohledu zplodin CO2. Avšak i přes porovnání s moderními automobily z roku 2007 a veškerou vyráběnou elektřinou z tepelných elektráren z hnědého uhlí. Jak nové klasické automobily tak elektrárny mají rezervy v omezování produkce CO2 a dá se předpokládat vývoj změny poměru na jednu nebo druhou stranu.

   

  Také je nutné dodat, že ač jsou elektromobily čistším řešením, není možné je používat všude jako klasické automobily a tato výhoda není do poměru přirozeně nijak započítána. Ještě je vhodné připomenout, že emise elektromobilů nejsou zanedbatelné jak je často zveřejňováno v různých médiích. Zanedbatelné (nulové) jsou pouze místní emise.

   
  Promo
  Kam dál
  vše o vitamínu C stručně a jasně. LEgenda Karel Gott písničky, koncerty apod. Google+ plus Vše vitamínech podrobně. Easytone RC modely letadel